Rider techniczny

PIECZARKI ( back line)

Rider techniczny PIECZARKI

Rider techniczny perkusja PIECZARKI

Sprzęt powinien być odpowiednio wcześniej rozłożony i podłączony  przed wejściem zespołu na scenę.